|    
Bhadevechan.com Logo | Bhadevechan.com (www.bhadevechan.com)
Bhadevechan.com Logo | Bhadevechan.com (www.bhadevechan.com)

Shop for Sale in Bil Gam Vadodara

દુકાન વેચવાની છે.   (Rs. 17 Lac)

અટલાદરા-પાદરા મેઈન રોડ ઉપર બિલ ગામે, 200 sq ft ની, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરની, ઈલેક્ટ્રીક મીટર કનેક્શન તેમજ પાણીની સુવિધા સાથેની દુકાન માત્ર 17 લાખમાં વેચવાની છે.

સંપર્ક : 9426952046            


પ્રોપર્ટી આપો
Req