|    
Bhadevechan.com Logo | Bhadevechan.com (www.bhadevechan.com)
Bhadevechan.com Logo | Bhadevechan.com (www.bhadevechan.com)

Shop for Sale in Borsad Chokdi Anand

દુકાન વેચવાની છે.   (Rs. 1.5 Cr)

શ્રી રામ કોમ્પ્લેક્ષમાં - બોરસદ ચોકડી પાસે, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપરની, મેઈન રોડ તરફની 900 sq ft ની દુકાન માત્ર 1.5 Cr માં જ વેચવાની છે.

સંપર્ક : 8155960039            


પ્રોપર્ટી આપો
Req