|    
Bhadevechan.com Logo | Bhadevechan.com (www.bhadevechan.com)
Bhadevechan.com Logo | Bhadevechan.com (www.bhadevechan.com)

Shop for Rent in Ganesh Sisodara Navsari

દુકાન ભાડે આપવાની છે.   (Rs. 6,000/-)

ભવ્ય એપાર્ટમેન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ગણેશ સિસોદ્રા, નવસારી. રોડ ટચ, ૩૫૦ સ્કવેર ફૂટ, Toilet ની સુવિધા છે. પાર્કિંગ પણ છે.

Contact: 9687001683            


પ્રોપર્ટી આપો
Req