|    
Bhadevechan.com Logo | Bhadevechan.com (www.bhadevechan.com)
Bhadevechan.com Logo | Bhadevechan.com (www.bhadevechan.com)

2 BHK Flat for Sale in Ghatlodiya Ahmedabad

ફ્લેટ વેચવાનો છે.   (Rs. 55 Lac)

ચાણક્યપુરી, કારગીલ પેટ્રોલ પંપ, એસ.જી હાઈવે, ઘાટલોડીયામાં 1170 Sq Ft, 6 માળે, 2BHK ગાર્ડન બાજુનો, ફુલ ફર્નિશ્ડ ફ્લેટ માત્ર ૫૫ લાખમાં જ વેચવાનો છે.

Contact : 9429249459            


પ્રોપર્ટી આપો
Req