|    
Bhadevechan.com Logo | Bhadevechan.com (www.bhadevechan.com)
Bhadevechan.com Logo | Bhadevechan.com (www.bhadevechan.com)

Duplex Bungalow for Sale in Kim Surat

G+1 ડુપ્લેક્ષ બંગલો વેચવાનો છે.   (Rs. 50 Lac)

કીમ - ઓલપાડની સોનારૂપા સોસાયટીમાં હવા ઉજાશવાળો, પંચાયતના પાણી વાળો, કોર્નરનો ડુપ્લેક્ષ બંગલો માત્ર 50 લાખમાં જ વેચવાનો છે. બાંધકામ : ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર 930 sq ft + પહેલો માળ 930 sq ft નો છે.

Contact : 9879794419            


પ્રોપર્ટી આપો
Req