|    
Bhadevechan.com Logo | Bhadevechan.com (www.bhadevechan.com)
Bhadevechan.com Logo | Bhadevechan.com (www.bhadevechan.com)

Shop for Sale in Lohana Para Rajkot

દુકાન વેચવાની છે.   (Rs. 14 Lakh)

લોહાણા પરા મેઈન રોડ, રઘુનાથજી અર્કેડ માં પહેલા માળે ૧૮૦ સ્ક્વેરફૂટ ની ઓફીસ તથા ગોડાઉનને લાયક દુકાન માત્ર 14 લાખમાં જ વેચવાની છે. અહી માલ સમાન લઇ જવા માટે ગુડ્સ લિફ્ટ ની વ્યવસ્થા છે.

સંપર્ક : 8141572797            


પ્રોપર્ટી આપો
Req