|    
Bhadevechan.com Logo | Bhadevechan.com (www.bhadevechan.com)
Bhadevechan.com Logo | Bhadevechan.com (www.bhadevechan.com)

Office for Sale in Nanpura Surat

ઓફીસ વેચવાની છે.   (40 Lac)

અથુગર મહોલ્લા, નાનપુરામાં બે રોડ કોર્નર વાળી 525 sq ft કારપેટ એરિયા ધરાવતી, સી.એ., કોમ્પ્યુટર ક્લાસ, એસ્ટેટ એજન્ટ, ઈન્સ્યોરન્સ એજન્ટ જેવા કામ કાજને લગતી સેમી ફર્નિશ્ડ ઓફીસ માત્ર 40 લાખમાં જ વેચાણથી આપવાની છે.

Contact : 9824057527            


પ્રોપર્ટી આપો
Req