|    
Bhadevechan.com Logo | Bhadevechan.com (www.bhadevechan.com)
Bhadevechan.com Logo | Bhadevechan.com (www.bhadevechan.com)

3 bhk Flat for Sale in Vasna Ahmedabad

ફ્લેટ વેચવાનો છે.   (Rs. 85 Lac)

ધરણીધર દેરાસર પાસે, કેશરિયાજી ચાર રસ્તા પર, જૈન દેરાસર સામે, લાવન્યા સોસાયટી પાસે મૈન રોડ પરનો ૩ bhk, 2nd ફ્લોર ઉપર, ૨૦૦ વારનો, ફર્નિચર સાથે, પ્રાઇવેટ લિફ્ટ, પ્રાઇવેટ ધાબુ, પ્રાઇવેટ પાર્કિંગ સાથેનો ફ્લેટ માત્ર 85 લાખમાં જ વેચવાનો છે.

Contact : 9510859847            


પ્રોપર્ટી આપો
Req